Des cours en ligne

Des cours sont disponible pour vous sur edikeyo. Améliorez votre compétence.  De nouveaux cours sont ajoutés. Des cours au prix de 500 gourdes, profitez de votre offre réservée aux nouveaux participants avant son expiration. Payer le cours souhaité ici. Cliquez pour payer.

 

A pati 600 goud, fè pati moun kap rantre lajan kèlkeswa kote yo ye a Opwesto.

Chwazi yon plan.

Koumanse fè lajan a Opwesto kèlkeswa kote ou ye. Pataje lyen w a zanmi w pou w ka gen komisyon pa w. Chwazi yon plan.

ENVESTI nan opwesto

CHOOSE

Your Plan

Price

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Support

Your Text

Basic

Pou debitan

  600 HTG     
Yon sèl fwa

kont opwesto

300 HTG  komisyon

Lavant kou  

Lavant produi pèsonèl

mete moun 

kantite ilimite

kou maketin gratis 

25 goud bonis

standard

Pou itilizatè ilimite

750 HTG

Yon sèl fwa

kont opwesto

315 HTG  komisyon

Lavant kou

Lavant produi pèsonèl

mete moun

kantite ilimite

2 kou gratis (maketin , word)

45 goud bonis

PREMIUM

ou gen Tout opsyon yo

1000 HTG 

 Yon sèl fwa

kont opwesto

350 HTG  komisyon

Lavant kou

Lavant Produi pèsonèl

mete moun e ilimite 

2 kou (Maketing, word)

110 goud bonis

Opwesto?

Opwesto se yon program afilyasyon maketin. Gras a li, ou ka fè lajan sou entènèt la. Pou tanmen fè kòb a opwesto, ou dwe yon afilye. Pou w yon afilye, ou dwe chwazi yon plan envestisman. Avantaj yo bay selon plan ou chwazi a. Gras a li wap ka met lajan nan poch ou kelkeswa kote ou ye.

Posibilite

Posibilite yo  anpil, men pou kounya, men koman w ka fè lajan a opwesto.
Silvouplè se sèlman si w envesti ou ka fè lajan avèl.
  • Sou chak moun ou fè enskri sou lyen w lan, wap gen plis ke 50 % nan kòb la. 
  • Sou chak kou ou vann sou lyen w lan, wap gen plis ke 85% kòb kou a.

Men toujou, se selon plan ou chwazi a avantaj yo defini.

Pou w yon afilye nan opwesto, ou dwe chwazi yon plan. Klike sou envesti kounya, pami sa wap rantre yo, asire w ke w byen ekri ID TRANSACTION w lan. Aprè pou w ranpli fòmilè Magazen afilye a.

N.B: Ou pa dwe janm ranpli fòmilè yo psan w poko fè demand lan. Se lèw fè demand lan wap gen nimero komand lan. Pa janm pataje ID Transaction a moun, Kont ou an gen chans bloke si yal tante reitilizel.

Maketin

Wap ka pataje lyen an a zanmi w sou tout platfòm yo. Kidonk depi yo klike sou li epi yo fè yon aksyon ki peyan, wap jwenn pousantaj pa w la. 

Lè moun enskri sou lyen ak lè ou vann kou li. Sou chak moun enskri wap gen plis ke 50 % sou kòb moun nan antre nan opwesto a. Sou chak kou ou vann sou lyen w lan, wap gen plis ke 85% sou chak lavant.

Lè wap finalize enskripsyon w lan, ou rantre yon nimewo pou yo peye w. Kidonk, wap resevwa lajan w lan pa moncash apati de 1500 goud.

Koman fè?

Home
Magazen
Suiv kou
Account

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Never
Remind later
No thanks