Trè byen, ou fè yon bon chwa! Ankouraje zanmi w fè menm chwa ak ou.

Felisitasyon!! Ou fè demann pou afilye, men ou poko fin ranpli fomilè pou afilye a. Kounya ou gen NIMERO KOMAND lan. Epi ou te  peye sou moncash sa 4801 7191  kidonk, ou gen ID TRANSACTION an tou. Kounya ou ka fè demand  pou vin AFILYE OPWESTO. Ou sèten ke w genyen yo?

 KLIKE POU AFILYE 

N.B: Si ID TRANSACTION an pa bon, sa vle di ou pa peye. Demand wan pap aprouve. 

 

Aktive Notifikasyon    Ok Non merci!