Haiti-désespoir: Senti le besoin de mettre à nu ses douleurs, Naïka fait appel à sa plume. “FÈNWÈ”

24-10-21 edikeyo_official 0 comment

FÈNWÈ

Nan moman an chak lè kè m kontan m sote
M dezabitye ak viv nan trankilite,
M bliye sa k nòmal, sak rele viv san fòse.
Sa fè lontan lespri m kidnape,
M jis la, map obsève san jamè pale.


M pa ka pèmèt mwen pran plezi nan souri,
Paske vye dan m yo derefize kowopere.. 
M vyeyi avan menm m pwofite jenès mwen.
Lamizè, laperèz, soufrans chak s’on pli ki
parèt nan chak kwen batwèl figi m.


M kwense kote m pat dwe fèt,
m pa konn pou konbyen tan m la 
men chak jounen m s’on konba kont on defèt.
Ti peyi m nan sapata m, alèkile m fin delala…

M pa jwenn dlo nn kò m ankò
Riyèl swe kap koule nan rèl do m
Prèske fin seche, 
bri bal, sezisman, lanmò pran tout dlo nan je m,
tout dlo nan kò m.


M dòmi ak rèv mwen yo men m pa janm ka
leve ak yo,
M prefere kite yo anba zorye m olye m bay
vagabon al drive yo. 
M gen laj pou m kòmanse fè yo vin reyalite,
men ti peyi m poko banm chans pou m layite
yo janm vle…


M kòmanse bliye epòk viv alèz te egziste,
Paske kounya apre Bondye, respire m, se si
bandi vle.Lapli malediksyon fin tonbe
Flanm lavi m etenn,
Dènye etensèl lan vòltije.


Yo di lavi a kout se vre,
men an ayiti konbye dire pa nou an ye?
Kèk segond, kèk fay minit?
Adje Bondje, gad nan kisa n tonbe.


Nap pwomennen mande lavi
Mande on ti souf, on ti moso lespwa…
Jenès la menm mouri,
Pandan n poko menm goute sa k lavi,
Nou jis la nap vanse, nou pa gen lòt chwa.


Men nou blese, nou senyen,
Nou pèdi enèji n
Sante mantal nou a zewo
Moral nou tonbe byen ba,
Nap fòse kenbe pandan nou nan koma.


M anvi viv, men m pè,
Egzistans mwen se pi gwo chay map pote,
Li lou sou do m, ata fòs m pa genyen pou m
ret kanpe.
E ou ki jan w fè sipòte?


Di m, tanpri di m..
Di m ak ki kouraj ou leve chak maten,
Ou pran chimen w
Wa l chache kot lavi fè kwen,
San w poko konnen si se ap dènye jou w, ou si
wap wè demen?


Di m kotew jwenn fòs pou w kontinye
chak lè w fin ouvè radyo w, 
Pou vye nouvèl wap tande
Fè zantray ou kòmanse koupe
Vant ou tanmen tranche,
fè dlo ap koule nan jew san rete?


Si limyè pa w lan poko etenn
Map di w kouraj,
Men si fènwa gentan bwè w
Map di w men on bouji, lonje men w pran l.
Nou tout pa ka kite san fwa ni lwa sa yo
etenn ti souf la..
Pran bouji w la klere chimen on lòt
Met paw lan ak pa l lan, klere wout la!!


Yo di n dwe gen jou konsa e gen jou pou n sot
nan sa..
Men kilè, kòman, ki jou?
Si n jwenn repons lan fè m konnen
Dwèt mwen kòmanse senyen,
Banm sispann ekri, banm sispann plenyen.
Yon jou la jou, e lè n rive na di kote n soti

Naika PIERRE

Partagez cet article


Home
Afilye
Opwesto
Blog