Aprann Maketin Digital

Last Updated : 07-02-2023
17 Lessons
0 Enrolled

Depi w nan biznis, ou dwe konn sa ki Maketin digital lan. Maketin Digital se yon tèm ki pèmèt ou konn kijan pou promote biznis ou osinon yon sèvis ou ofri. Se pou sa, nan kou sa, ou pral aprann:

  • Konnen kisa ki piblisite anliy.
  • Konn kreye konteni.
  • Maketin pa email
  • Maketin pa whatsapp

Ak tout lot teknik kap pèmèt ou atenn moun e fè yo vin kliyan w. Objektif maketin digital se bay mwayen teknik pou sible piblik wan.

Aide
Suivre Cours
Shopping
Client