Aprann metrize word

Last Updated : 01-12-2023
8 Lessons
1 Enrolled

Word se yon lojisyèl ki pèmèt ou fè trètman tèks. Se youn nan logisiyèl nan tan nap viv jounen jodi an ou dwe ka metrize. Paske wap bewen anpil. kisa l pèmèt ou fè:

  • Tape devwa, lèt. Tout sa ki gen pou wè ak tretman de tèks.
  • Wap ka fè CV
  • Tape diplom, sètifika
  • Fè flyer, afich, logo etc
  • Kanè pou lekol
  • Kanè peman
  • Fich de vant etc…
Aide
Suivre Cours
Client
Main Content