Marketing digitale pour les débutants

Last Updated : 11-06-2024
17 Lessons
53 Enrolled

Depi w nan biznis, ou dwe konn sa ki Maketin digital lan. Maketin Digital se yon tèm ki pèmèt ou konn kijan pou promote biznis ou osinon yon sèvis ou ofri. Se pou sa, nan kou sa, ou pral aprann:

  • Konnen kisa ki piblisite anliy.
  • Konn kreye konteni.
  • Maketin pa email
  • Maketin pa whatsapp

Ak tout lot teknik kap pèmèt ou atenn moun e fè yo vin kliyan w. Objektif maketin digital se bay mwayen teknik pou sible piblik wan.

Mes Cours
Shopping
Paiement
Client